MUSEUM

Museet, med en karoliner- och täljstensutställning, är beläget i samma hus som Hanriis Café & Butik. Den berättar om byn Handöls märkliga historia – en historia som är intimt förknippad med såväl täljsten som Armfeldts karoliner. Utställningen ägs och är producerad av Jämtlands läns museum, med chefsarkeolog Anders Hansson som utställningsansvarig.