Historia

Här berättar vi en del av byn Handöls egen spännande historia, om karolinerna och om täljstenens egen historia.