TÄLJSTEN

Täljsten är en bergart med märkliga, men mycket användbara egenskaper. Den tar snabbt åt sig av värme eller kyla och den behåller dessutom temperaturen länge. Täljstenen är dessutom eldfast och så talkrik att man kan steka på den utan fett. Den är också så mjuk att man kan bearbeta den med kniv, yxa eller svarv.

Täljstenen i Handöl bildades för ungefär 400 miljoner år sedan när bergarten olivin hettades upp, blandades med havsvatten och förvandlades till talk. Jordskorpans veckning och omvandling fortsatte i tre miljoner år och det var då som den skandinaviska bergskedjan bildades. Där kom den talkrika täljstenen upp i dagen på olika ställen.

Det finns täljsten på flera platser i världen, men den är inte likadan överallt. Talkmängden kan t.ex. variera från 50 % och upp till de ca 90 % talk som stenen i Handöl har. Färg och hårdhet kan också variera. Handöls täljsten får sin grågröna kulör av järn och klorit och är av den mjuka sort som det går lätt att bearbeta.

Fyndigheten i Handöl är inte den enda i Sverige, men den största och de enda där täljstensbrytning pågått i större skala. De närmaste, större täljstensbrotten ligger i områdena kring Trondheimsfjorden, d.v.s. inte alls så långt från Handöl. Många av stenskulpturerna till den stora domkyrkan i Trondheim är tillverkade av täljsten.

Redan i forntiden förstod människorna att använda täljstenen. Man har t.ex. skurit formar ur täljsten för att kunna gjuta små bronsföremål. Från Jämtland finns närmre 3000 år gamla täljstensformar som man gjutit bronsyxor i. Under vikingatiden gjordes grytor av täljsten och man har funnit flera sådana i bl.a. vikingastaden Birka. Det finns gravar av vikingatidstyp strax utanför Handöls by och även i byn Klocka, på andra sidan sjön. Även om vi inte har några direkta belägg för det, så finns nog ändå anledning att tro att de människor som bodde i Handölsområdet under vikingatid kände till täljstensfyndigheterna i berget och utnyttjade dem.

Förr visste alla vad en täljstenskamin var för något, och skulle det vara en riktig kamin så skulle det vara en Handölskamin. Även idag används täljstenen för tillverkning av kaminer, men den mals också till talk.

Innan Handöl blev en industriort så fanns här några gårdar där bönderna bröt täljsten med hacka och yxa ur berget. Hemma på gården tillverkade de grytor som de sedan sålde på avlägsna marknadsplatser.