HANDÖLS HISTORIA

Handöl är byn som är känd för sin täljstensfabrik och för sin karolinerhistoria. Här finns också mycket annat intressant. I de närmaste omgivningarna finns bl.a. Handöls kapell (tidigare kallat Handöls lappkapell), de mäktiga Handölsforsarna med hängbro (restaurerad 2013), Ånnsjön med sitt enastående fågelliv och dessutom hela fjällmiljön kring Handölsdalen såsom Snasahögarna, Bunnerfjällen och Sylarna.

Byn ligger just där älven Handölan rinner ut i Ånnsjön. Älven börjar som en liten rännil av smältvatten från glaciären på Helagsfjället. Handölan har ett stort upptagningsområde och samlar på sig vatten från den ena fjällbäcken efter den andra. Efter några mil kastar den ut sina vattenmassor över branterna mitt i Handöls by. Dånet från forsen är öronbedövande.

Till området sökte sig människor redan under forntiden. Omkring tusen år gamla järnåldersgravar finns strax öster om byn och ännu äldre lämningar från stenålderns jägarfolk finns kring Ånnsjöns stränder. Det är förvisso en gammal by, men det skulle dröja ända till år 1936 innan man fick landsvägsförbindelse.

Täljstensfabriken i byn lades ner sommaren 2013. Täljstensprodukterna har sålts långt utanför Sveriges gränser. Handöls Täljsten AB var en gång i tiden en av de största arbetsplatserna i Åre kommun. Byn Handöl ruvar på landets största täljstensfyndighet. Antagligen är det täljstenen som är förklaringen till att byn blev till för länge sedan. Läs mer om Handöls täljsten här …

Det var denna lilla avlägsna fjällby som mitt i vintern år 1719 fick ta emot hundratals förfrusna karoliner efter deras fasansfulla marsch över gränsfjällen. I Handöls jord ligger 600 av dem begravda. Tre tusen man blev kvar på fjället – ihjälfrusna i den bitande vinterstormen. Läs mer om karolinerna här …

I dag finns cirka 40 permanent boende i byn.